Komitet naukowy

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego / Chairman of the Scientific Committee

dr hab. inż. Jacek Gołębiowski, prof. PŁ – przewodniczący

V-ce Przewodniczący / Vice Chairman

Prof. A. Górecka – Drzazga, Politechnika Wrocławska

Członkowie / Committee members

Prof. P. Di Barba, University of Pavia

Prof. S. Baterbek, K. I. Satpaev Kazakh National Technical University

Prof. A. Cysewska – Sobusiak,  Politechnika Poznańska

Prof. A. Dybko,  Politechnika Warszawska

Prof. A. Dziedzic,  Politechnika Wrocławska

Prof. J. Dziuban,  Politechnika Wrocławska

Prof. L. Golonka,  Politechnika Wrocławska

Prof. T. Gotszalk,  Politechnika Wrocławska

Prof. P. Grabiec,  Instytut Technologii Elektronowych

Prof. R. Jachowicz,  Politechnika Warszawska

Prof. Z. Jankiewicz,  Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. M. Junisbekov, M.Kh.Dulaty Taraz State University 

Prof. W. Kalita,  Politechnika Rzeszowska

prof. Y. Krak, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Prof. Y. Kryvonos, Glushkov Institute of Cybernetic of NAS of Ukraine

Prof. M. Kujawińska,  Politechnika Warszawska

Prof. Z. Lisik,  Politechnika Łódzka

Prof. M. Lobur,  Politechnika Lwowska

Prof. V. Lytvynenko, Kherson State Technical University

Prof. A. Napieralski,  Politechnika Łódzka

Prof. A. Nowakowski,  Politechnika Gdańska

Prof. T. Pałko,  Politechnika Warszawska

Prof. R. Pawlak,  Politechnika Łódzka

Prof. D. Pijanowska,  Polska Akademia Nauk

Prof. T. Pisarkiewicz,   Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. T. Pustelny,  Politechnika Śląska

Dr inż. E. Raj, Politechnika Łódzka

Prof. P. Strumiłło, Politechnika Łódzka

Prof. J. Szuber,  Politechnika Śląska

Prof. H. Teterycz,  Politechnika Wrocławska

Prof. W. Torbicz,  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Dr inż. R. Walczak,  Politechnika Wrocławska

Prof. J. Weremczuk, Politechnika Warszawska

Prof. S. Wiak,  Politechnika Łódzka

Prof. B. Więcek,  Politechnika Łódzka

Prof. W. Wójcik,  Politechnika Lubelska

Prof. K. Zakrzewska,  Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

 Powrót do strony głównej