Plakaty

 

Prezentacja plakatowa będzie odbywała się zgodnie z programem konferencji podczas sesji plakatowych COE 2014.

Uczestnicy prezentujący swoje referaty w formie plakatu konferencyjnego zobowiązani są:

1. przygotować plakat o maksymalnych wymiarach  formatki A0,

2. zamieścić w nagłówku plakatu: tytuł, logo konferencji, imiona i nazwiska Autorów oraz  dane kontaktowe,
3. być obecnym podczas całej sesji plakatowej, podczas której będzie prezentowany plakat konferencyjny.


    
Preferowany język plakatów - język angielski

Logo konferencji do pobrania LOGO

 

 

 

  Powrót do strony głównej