Artykuły

 

Wszystkie streszczenia prezentowanych prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Wymagania redakcyjne dotyczące streszczenia zamieszczono na stronie internetowej. Prezentowane prace, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze zostaną opublikowane w punktowanym i indeksowanym czasopiśmie anglojęzycznym Proceedings of SPIE Optics and Photonics lub miesięcznikach Przegląd Elektrotechniczny  i  Elektronika

W przypadku publikowania anglojęzycznego referatu w materiałach pokonferencyjnych Proceedings of SPIE Optics and Photonics nadsyłanie pełnej treści odbywa się poprzez system redakcyjny SPIE, który dostępny jest pod adresem internetowym:    www.spie.org/coe14

W przypadku publikowania polskojęzycznych lub anglojęzycznych referatów w czasopismach Przegląd Elektrotechniczny lub Elektronika pełną treści artykuły należy przesłać na adres e-mail konferencji COE2014: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Treść referatu nie powinna przekraczać  4 stron artykułu do publikacji ( 4 - 6 stron manuskryptu).

Pozostałe wymagania redakcyjne dotyczące przygotowania pełnej treści referatów dostępne są na stronach internetowych  czasopism.

Miesięcznik Przegląd Elektrotechniczny 

http://pe.org.pl/index.php?lang=0

Miesięcznik Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania

http://www.elektronika.orf.pl/dla-autorow.html

 

Preferowany język nadsyłanych artykułów - język angielski

Prezentacja referatów na sesji plenarnej w postaci slajdów (Power Point) w języku angielskim. Wygłoszenie referatu w języku angielskim lub polskim.

Czas prezentacji: 10 minut + 5 minut na pytania. Przygotowanie prezentacji (skopiowanie na dysk komputera) - minimum 15 minut przed rozpoczęciem sesji.

 

 Powrót do strony głównej