Streszczenie-informacje

 

Wszystkich Uczestników XIII Konferencji Naukowej Czujniki Optyczne i Elektroniczne COE 2014, którzy będą prezentowali referat w formie ustnej lub plakatowej prosimy o przesłanie treści streszczenia.

 

Streszczenie powinno być opracowane zgodnie z wymaganiami i załączone podczas rejestracji jako plik załącznika w formularzu rejestracyjnym.

 

Wymagania redakcyjne dotyczące tekstu streszczenia:

 

1) preferowany język nadsyłanych streszczeń i artykułów - język angielski

2) maksymalny rozmiar streszczenia nie może przekraczać 1 strony  w formacie A4,

3) streszczenie należy przygotować w języku angielskim lub polskim i przesłać do publikacji
w formacie pliku MS Word *.doc lub *.docx,

4) treść streszczenia bez tytułu i danych o autorach powinna być ograniczona do 250 słów.

5) treść streszczenia może zawierać obiekty graficzne z podpisami numerowanymi

6) w streszczeniu nie należy zamieszczać odsyłaczy literaturowych i listy literatury

 

Szablon streszczenia dostępny jest w plikach *.docx oraz *.pdf.

 

 

Streszczenia należy przesyłać do dnia 14.02.2014 poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.coe2014.dsod.pl

 

 Powrót do strony głównej